§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy „Tkalnia Zdrowia”, zwany dalej „Sklepem”, prowadzony jest przez Tkalnia Zdrowia – Oliwią Tkaczyk, z siedzibą w Łodzi, ul.Gdańska 47/49 90-729  NIP: 7272868302, REGON: 525083614
 2. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Wszystkie produkty i usługi dostępne w Sklepie, takie jak kursy online, ebooki oraz jadłospisy, są objęte niniejszym regulaminem.

§ 2. Proces zakupu

 1. Proces zakupu odbywa się poprzez dodanie produktów do koszyka, a następnie przejście do kasy.
 2. Podczas procesu zakupowego Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności. Jako operatora płatności wykorzystujemy Przelewy24.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie na podany przez niego adres e-mail.

§ 3. Dostawa produktu

 1. Produkty takie jak kursy online, ebooki oraz jadłospisy są dostarczane w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. Termin przesłania produktów elektronicznych to 24 godziny, jeżeli chodzi o kursy online będą się one odbywały zgodnie z harmonogramem spotkań.

§ 4. Reklamacje

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.
 2. Reklamacje należy przesyłać na adres e-mail: tkalniazdrowia@gmail.com, podając opis problemu oraz dane zamawiającego.

§ 5. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania produktu.
 2. Odstąpienie od umowy nie dotyczy produktów w formie elektronicznej, takich jak kursy online, ebooki oraz jadłospisy.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności dostępną na stronie Sklepu.
 2. Dane osobowe są wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówienia oraz komunikacji z Klientem.
 3. Sklep internetowy „Tkalnia Zdrowia” zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz ich poufność.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie internetowej Sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.