1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu internetowego „Tkalnia Zdrowia”.

1.2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Tkalnia Zdrowia – Oliwia Tkaczyk, z siedzibą w Łodzi, ul.Gdańska 47/49 90-729 NIP: 7272868302, REGON: 525083614.

1.3. Sklep internetowy „Tkalnia Zdrowia” podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 1. Rodzaje danych osobowych

2.1. Sklep internetowy „Tkalnia Zdrowia” przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Dane płatnicze (w przypadku dokonywania płatności)
 1. Cele przetwarzania danych osobowych

3.1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu:

 • Realizacji zamówień
 • Obsługi klienta
 • Komunikacji z Klientem
 • Wysyłki informacji handlowych (jeśli Klient wyraził na to zgodę)
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

4.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest:

 • Umowa sprzedaży lub zawarcie umowy na żądanie Klienta
 • Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
 • Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
 1. Okres przechowywania danych osobowych

5.1. Dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także przez okres wymagany przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

 1. Prawa Klientów

6.1. Klienci mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Poprawiania swoich danych osobowych
 • Usunięcia swoich danych osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Przenoszenia swoich danych osobowych
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
 1. Udostępnianie danych osobowych

7.1. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom świadczącym usługi dostawy, obsługi płatności oraz wsparcia technicznego.

 1. Zmiany w Polityce prywatności

8.1. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.

8.2. Zmiany w Polityce prywatności będą publikowane na stronie internetowej Sklepu.

 1. Kontakt

9.1. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, Klienci mogą skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: tkalniazdrowia@gmail.com lub listownie na adres siedziby firmy.